PODROBNOSTI O LETU 2021 LETNE POSLOVNE OPOMBE

POPOLNA TRANSPARENTNOST

Spodaj si lahko ogledate naše poslovne dokumente in obvestila.

REVIDIRANO LETNO POROČILO DRUŽBE IN SKUPINE UNION HOTELI ZA POSLOVNO LETO 2020 OBJAVLJENO DNE 31.05.2021

Izjava o skladnosti z določbami Kodeska upravljanja javnih delniških družb_objavljeno dne 4.5.2021

Obvestilo o vpisu oddelitve v sodni register_objavljeno dne 3.5.2021

Obvestilo_Nerevidirano letno poročilo družbe in skupine Union hoteli za poslovno leto 2020_objavljeno dne 30.4.2021

Nerevidirano letno poročilo družbe in skupine Union hoteli za poslovno leto 2020_objavljeno dne 30.4.2021

Obvestilo o pomembnih sklepih, ki so bili sprejeti na 43. seji upravnega odbora družbe UNION HOTELI d.d _objavljeno 23.04.2021

Sporočilo za javnost_Objavljeno dne 23.3.2021

Zapisnik 37. skupščine_Objavljeno dne 23.3.2021

Obvestilo o sklepih 37. skupščine delničarjev_Objavljeno dne 23.3.2021

Obvestilo o spremembi finančnega koledarja GHUG 2021

Sprememba finančnega koledarja GHUG 2021

Informacije o pravicah delničarjev_37. skupščina_objavljeno dne 19.2.2021

Obrazec_pooblastilo za uresničevanje glasovalne pravice na 37. skupščini družbe_objavljeno dne 19.2.2021

Gradivo za 37. skupščino_objavljeno dne 19.2.2021

SKLIC 37. SEJE SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE UNION HOTELI D.D._OBJAVLJENO DNE 19.2.2021