Podrobnosti o letnih poslovnih obvestilih

Popolna transparentnost

Spodaj si lahko ogledate naše poslovne dokumente in obvestila.

Zbirni izkazi izracuna EBITDA za hotele skupine UNION HOTELI v obdobju 2009 2015 ocenjeni in prilagojeni na USALI metodologija porocanja objavljeni dne 29.3.2016

Pridobivanje lastnih delnic SEONet objava 23.07.2019

01 Sklic 33. skupscine UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 27.07.2018

02 Gradivo za 33. skupscino UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 27.07.2018

03 Informacije o pravicah delnicarjev 33. skupscina objavljeno dne 27.07.2018

05 Revidirano letno porocilo druzbe in skupine Union hoteli za leto 2017 objavljeno dne 27.07.2018

Gradivo za 34. skupscino UNION HOTELI d.d. objavljeno 29.11.2018

Informacije o pravicah delnicarjev 34. skupscina objavljeno 29.11.2018

Notarski zapis poteka in sklepov 33.skupscine delnicarjev Union hoteli d.d objavljeno dne 31.08.2018

Notarski zapis poteka in sklepov 34. skupscine delnicarjev Union hoteli d.d. objavljeno 31.12.2018

Obvestilo delnicarjem sprememba programa odkupa lastnih delnic objavljeno 25.9.2018

Obvestilo o nakupu lastnih delnic objavljeno dne 17.7.2018

Obvestilo o pomembnih sklepih 9.seja upravnega odbora objavljeno dne 26.04.2018

Obvestilo o pomembnih sklepih 10.seja upravnega odbora objavljeno dne 26.04.2018

Obvestilo o pomembnih sklepih 18. seje UO objava seonet dne 24.10.2018

Obvestilo o pomembnih sklepih ki so bili sprejeti na 5. seji upravnega odbora UNION HOTELI d.d.objavljeno dne 12.1.2018

Obvestilo o pomembnih sklepih ki so bili sprejeti na 6. seji upravnega odbora UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 20.02.2018

Obvestilo o sklepih 33. skupscine delnicarjev Union hoteli d.d. objavljeno dne 31.08.2018

Obvestilo o sklepih 34. skupscine delnicarjev Union hoteli d.d. objavljeno 31.12.2018

Obvestilo SEONET polletno nerevidirano porocilo UNION HOTELI objavljeno 28.09.2018

Odprodaja hotelskega inventarja Hotel Lev razpis objava dne 8.11.2018

Odprodaja hotelskega inventarja III nadstropje Hotel Lev objavljeno dne 20.11.2018

Polletno porocilo o poslovanju druzbe in skupine UNION HOTELI za obdobje januar junij 2018 objavljeno 28.09.2018

Pridobivanje lastnih delnic objava SEONET 10102018

Pridobivanje lastnih delnic objava SEONET 16102018

Program odkupa lastnih delnic druzbe UNION HOTELI d.d.z dne 25.9.2018 objavljeno 25.09.2018

Revidirano letno porocilo druzbe in skupine Union hoteli za leto 2017 objavljeno dne 26.4.2018

Sklic 34. skupscine UNION HOTELI d.d. objavljeno 29.11.2018

Skupno stevilo delnic z glasovalno pravico objavljeno dne 8.1.2018

Sprememba skupnega stevila delnic z glasovalno pravico objavljeno 1.8.2018

Sprememba skupnega stevila delnic z glasovalno pravico objavljeno dne 5.11.2018

UH GHUG pridobivanje delnic objavljeno 3.12.2018

UH GHUG pridobivanje delnic objavljeno SEONET 17122018

UH GHUG Sprememba skupnega stevila delnic mesecno porocilo objavljeno 3.12.2018

UH Seonet objava izplacilo nagrade za poslovno uspesnost objavljeno 20122018

UNION HOTELI AAA certifikat objavljeno dne 9.2.2018

1 Sklic 31. skupscine UNION HOTELI d.d. objavljen 27.7.2017

1 Sklic 32. seje skupscine Union hoteli d.d. objavljen 11.10.2017

2 Gradivo za 31. skupscino UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 27.7.2017

2 Gradivo za 32. skupscino Union hoteli d.d. objavljeno 11.10.2017

3_Revidirano Letno poroƒilo druºbe in skupine UNION HOTELI za leto 2016 s Poroƒilom nadzornega sveta o naƒinu in obsegu preverjanja vodenja druºbe med poslovnim letom 2016, objavljeno 26.4.2017

3 Osnutek cistopisa Statuta delniske druzbe Union hoteli d.d. objavljeno 11.10.2017

4 Informacije o pravicah delnicarjev 31. skupscina objavljeno 27.7.2017

4 Informacije o pravicah delnicarjev 32. skupscina objavljeno 11.10.2017

Financni koledar pomembnejsih objav Union hoteli d.d. v letu 2018 objavljen 27.12.2017

Nerevidirani rezultati poslovanja za leto 2016 objavljeni dne 29.3.2017

Obvestilo o nadaljevanju odkupa lastnih delnic objavljeno dne 4.9.2017

Obvestilo o odkupu lastnih delnic objavljeno dne 1.6.2017

Obvestilo o odkupu lastnih delnic objavljeno dne 3.5.2017

Obvestilo o odkupu lastnih delnic objavljeno dne 3.7.2017

Obvestilo o odkupu lastnih delnic objavljeno dne 6.7.2017

Obvestilo o odkupu lastnih delnic objavljeno dne 9.5.2017

Obvestilo o odkupu lastnih delnic objavljeno dne 10.7.2017

Obvestilo o odkupu lastnih delnic objavljeno dne 13.6.2017

Obvestilo o odkupu lastnih delnic objavljeno dne 17.5.2017

Obvestilo o odkupu lastnih delnic objavljeno dne 19.7.2017

Obvestilo o odkupu lastnih delnic objavljeno dne 20.6.2016

Obvestilo o odkupu lastnih delnic objavljeno dne 20.10.2017

Obvestilo o odkupu lastnih delnic objavljeno dne 21.8.2017

Obvestilo o odkupu lastnih delnic objavljeno dne 21.9.2017

Obvestilo o odkupu lastnih delnic objavljeno dne 21.11.2017

Obvestilo o odkupu lastnih delnic objavljeno dne 22.5.2017

Obvestilo o odkupu lastnih delnic objavljeno dne 22.6.2016

Obvestilo o odkupu lastnih delnic objavljeno dne 28.7.2017

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 44. 45. ter 46. korespondencni seji in na 99. redni seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 15.2.2017

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 47. korespondencni seji in na 100. redni seji nadzornega sveta UNION hoteli d.d. objavljeno 27.3.2017

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 48. korespondencni in 101. redni seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 30.5.2017

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 49. korespondencni in 102. redni seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 25.7.2017

Obvestilo o pomembnejsih sklepih sprejetih na 50. in 51. korespondencni seji ter 103. redni seji NS UNION HOTELI dd objavljeno 2.11.2017

Obvestilo o pomembnejsih sklepih sprejetih na 104. seji NS UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 14.11.2017

Obvestilo o pomembnih sklepih ki so bili sprejeti na 2. seji upravnega odbora objavljeno dne 24.11.2017

Obvestilo o pomembnih sklepih ki so bili sprejeti na 3. seji upravnega odbora UNION HOTELI d.d.objavljeno dne 8.12.2017

Obvestilo o pomembnih sklepih ki so bili sprejeti na 4. seji upravnega odbora UNION HOTELI d.d.objavljeno dne 29.12.2017

Obvestilo o prekinitvi aktivnosti v prodajnem postopku deleza druzbe ACH d.d. Ljubljana v druzbi Union hoteli d.d. objavljeno dne 5.1.2017

Obvestilo o pridobivanju lastnih delnic objavljeno dne 11.4.2017

Obvestilo o pridobivanju lastnih delnic objavljeno dne 14.6.2017

Obvestilo o sklepih 31. skupscine delnicarjev Union hoteli d.d. objavljeno dne 28.8.2017

Obvestilo o sklepih 32. skupscine delnicarjev Union hoteli d.d. objavljeno dne 13.11.2017

Obvestilo o spremembi pomembnega deleza objavljeno dne 22.9.2017

Obvestilo o spremembi sistema upravljanja in vodenja druzbe objavljeno dne 17.11.2017

Odstop clana nadzornega sveta objavljeno dne 13.10.2017

Polletno nerevidirano porocilo o poslovanju druzbe in skupine UNION HOTELI za obdobje januar junij 2017 objavljeno dne 29.9.2017

Porocilo na dan 31.12.2016 Q4 objavljeno 27.3.2017

Pridobivanje lastnih delnic 02082017 objavljeno dne 3.8.2017

Pridobivanje lastnih delnic 03082017 objavljeno dne 4.8.2017

Pridobivanje lastnih delnic 08092017 objavljeno dne 13 09 2017

Pridobivanje lastnih delnic 31082017 objavljeno dne 4.9.2017

Program odkupa lastnih delnic Union hoteli d.d. objavljeno dne 12.4.2017

Revidirano letno porocilo druzbe in skupine Union hoteli za leto 2016 objavljeno dne 26.4.2017

Revidirano Letno porocilo druzbe in skupine UNION HOTELI za leto 2016 s Porocilom nadzornega sveta o nacinu in obsegu preverjanja vodenja druzbe med poslovnim letom 2016 objavljeno dne 30.5.2017

Sprememba financnega koledarja pomembnejsih objav druzbe Union hoteli d.d. v letu 2017 objavljeno dne 25.7.2017

Sprememba financnega koledarja pomembnejsih objav druzbe Union hoteli d.d. v letu 2017 objavljeno dne 30.5.2017

Sprememba skupnega stevila delnic z glasovalno pravico na dan 31072017 objavljeno dne 3.8.2017

Sprememba skupnega stevila delnic z glasovalno pravico na dan 31082017 objavljeno dne 4.9.2017

Sprememba skupnega stevila delnic z glasovalno pravico objavljeno dne 1.6.2017

Sprememba skupnega stevila delnic z glasovalno pravico objavljeno dne 2.10.2017

Sprememba skupnega stevila delnic z glasovalno pravico objavljeno dne 3.7.2017

Sprememba skupnega stevila delnic z glasovalno pravico objavljeno dne 6.11.2017

Sprememba skupnega stevila delnic z glasovalno pravico objavljeno dne 8.12.2017

Cetrletno nerevidirano porocilo o poslovanju druzbe in skupine UNION HOTELI za obdobje januar marec 2016 objavljeno dne 30.5.2016

Cetrtletno porocilo na dan 30.9.2016 Q3 objavljeno dne 28.11.2016

Cistopis Poslovnika o delu skupscine objavljeno dne 30.5.2016

Cistopis Statuta delniske druzbe Union hoteli objavljeno dne 30.5.2016

Dodatne tocke dnevnega reda in cistopis dnevnega reda 30. skupscine UNION HOTELI d.d. objavljeno 7.12.2016

Financial calendar of major publications of the Union hoteli d.d. company in 2017 published 21 December 2016

Financni koledar druzbe Union hoteli d.d. za leto 2017 objavljen 1.12.2016

Gradivo za 29. skupscino UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 30.5.2016

Informacija o pomembnih delezih v druzbi objavljeno dne 2.12.2016

Informacije o pravicah delnicarjev 29. skupscina objavljeno dne 30.5.2016

Informacije o pravicah delnicarjev 30. skupscina objavljeno 29.11.2016

Izjava Predstavitev glede nasprotja interesov ali pristranskosti Matej Rigelnik objavljeno 29.11.2016

Izjava skladno z ZGD 1 Matej Rigelnik objavljeno 29.11.2016

Nerevidirani rezultati poslovanja za leto 2015 objavljeni dne 29.3.2016

Notarski zapisnik poteka in sklepov 29. skupscine UNION HOTELI d.d. objavljen dne 30.6.2016

Obvestilo o odkupu lastnih delnic objavljeno dne 22.6.2016

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 95. in na 96. seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 17.03.2016

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 97. redni seji in 41. korespondencni seji nadzornega sveta druzbe Union hoteli d.d. objavljeno 30.5.2016

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 98. redni seji in 42. ter 43. korespondencni seji nadzornega sveta druzbe UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 19.9.2016

Obvestilo za javnost objavljeno dne 26.9.2016

Polletno nerevidirano porocilo o poslovanju druzbe in skupine UNION HOTELI za obdobje januar junij 2016 objavljeno dne 19.9.2016

Revidirano letno porocilo druzbe in skupine Union hoteli za leto 2015 objavljeno dne 26.4.2016

Revidirano letno porocilo druzbe in skupine Union hoteli za leto 2015 objavljeno dne 30.5.2016

Sklic 29. seje skupscine UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 30.5.2016

Sklic 30. seje skupscine UNION HOTELI d.d. objavljeno 29.11.2016

Zahteva za razsiritev dnevnega reda 30 seje skupscine Union hoteli d.d. objavljeno 7.12.2016

Zahteva za sklic skupscine delnicarja ACH d.d. Ljubljana objavljeno 29.11.2016

Zapisnik 30. seje skupscine Union hoteli d.d. objavljen 30.12.2016

Zbirni izkazi izracuna EBITDA za hotele skupine UNION HOTELI v obdobju 2009 2015 ocenjeni in prilagojeni na USALI metodologija porocanja objavljeni dne 29.3.2016

Cetrletno nerevidirano porocilo o poslovanju druzbe in skupine UNION HOTELI za obdobje januar september 2015 objavljeno dne 28.10.2015

Gradivo za 28. skupscino UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 22.5.2015

Informacije o pravicah delnicarjev 28. skupscina objavljeno dne 22.5.2015

Izjava Predstavitev glede nasprotja interesov ali pristranskosti Cernetic objavljeno dne 22.5.2015

Izjava Predstavitev glede nasprotja interesov ali pristranskosti Krivc objavljeno dne 22.5.2015

Izjava Predstavitev glede nasprotja interesov ali pristranskosti Raktelj objavljeno dne 22.5.2015

Izjava skladno z ZGD1 Cernetic objavljeno dne 22.5.2015

Izjava skladno z ZGD1 Krivc objavljeno dne 22.5.2015

Izjava skladno z ZGD1 Raktelj objavljeno dne 22.5.2015

Nerevidirani rezultati poslovanja skupine UNION HOTELI druzbe UNION HOTELI d.d. in odvisne druzbe IP Central d.o.o. za leto 2014 objavljeno dne 13.3.2015

Obrazec pooblastila za uresnicevanje glasovalne pravice na 28. skupscini druzbe objavljeno dne 22.5.2015

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 88. in 89. seje nadzornega sveta druzbe Union hoteli d.d. 20.2.2015

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 90. seje nadzornega sveta UNION HOTELI d.d. objavljeno 13.3.2015

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 91. seje nadzornega sveta UNION HOTELI d.d. 12.5.2015

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 92. seji nadzornega sveta Union hoteli d.d. objavljeno dne 22.5.2015

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 93. seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 16.7.2015

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 94. seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 28.10.2015

Obvestilo o sklepih 28. skupscine delnicarjev objavljeno dne 23.6.2015

Polletno nerevidirano porocilo o poslovanju druzbe in skupine UNION HOTELI v obdobju januar junij 2015 objavljeno dne 22.7.2015

Predlog delnicarja ACH d.d. Ljubljana za sklic skupscine Union hoteli d.d. in imenovanje novih clanov NS objavljeno dne 22.5.2015

Revidirano letno porocilo druzbe in skupine Union hoteli za leto 2014

Revidirano letno porocilo druzbe in skupine Union hoteli za leto 2014 s Porocilom nadzornega sveta in predlogom uprave za uporabo bilancnega dobicka objavljeno dne 22 5 2015

Sklic 28. seje skupscine UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 22.5.2015

Vmesno porocilo poslovodstva UNION HOTELI d.d. za obdobje od 1.1.2015 do 18.5.2015 objavljeno dne 18.5.2015

Zbirni izkazi izracuna EBITDA za hotele skupine UNION HOTELI v obdobju 2009 2014 in 1.1. do 30.6.2015 ocenjeni in prilagojeni na USALI metodologijo porocanja objavljeno dne 22.7.2015

Zbirni izkazi izracuna EBITDA za hotele skupine UNION HOTELI v obdobju 2009 2014 in 1.1. do 30.9.2015 ocenjeni in prilagojeni na USALI metodologijo porocanja objavljeni dne 28.10.2015

Zbirni izkazi izracuna EBITDA za hotele skupine UNION HOTELI v obdobju 2009 2014 ocenjeni in prilagojeni na USALI metodologijo porocanja objavljeno dne 13.3.2015

Dodatne tocke dnevnega reda in cistopis dnevnega reda 26. skupscine Grand hotel Union d.d., 25.4.2014

Dodatne tocke dnevnega reda in cistopis dnevnega reda 27. skupscine Grand hotel Union d.d., 8.7.2014

Gradivo za 26. skupscino Grand hotel Union d.d. objavljeno 16.4.2014

Gradivo za 27. skupscino Grand hotel Union d.d., 26.6.2014

Informacije o pravicah delnicarjev 26. skupscina objavljeno 16.4.2014

Informacije o pravicah delnicarjev 27. skupscina, 26.6.2014

Izjava Jenko, 8.7.2014

Izjava konflikt interesov nepristranskost 274 ZGD 1 Jenko, 8.7.2014

Izjava konflikt interesov nepristranskost 274 ZGD 1 Krivc, 8.7.2014

Izjava Krivc, 8.7.2014

Nerevidirani nekonsolidirani racunovodski izkazi za leto 2013 objavljeni dne 31.3.2

Obvestilo o napovedi odstopa predsednika in clana nadzornega sveta objavljeno dne 18.3.2014

Obvestilo o odstopu predsednika in clana nadzornega sveta objavljeno 26.3.2014

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 84. seje nadzornega sveta druzbe UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 28.08.2014

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 80. seji NS Grand hotel Union d.d. z dne 27.2.2014

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 86. seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 8.10.2014

Obvestilo o realizirani 1. fazi projekta Nova poslovna strategija IP Central d.o.o. invalidom prijazni hotel objavljeno dne 3.2.2014

Obvestilo o sklepih 26. skupscine delnicarjev objavljeno dne 20.5.2014

Obvestilo o sklepih 27. skupscine delnicarjev objavljeno 29.7.2014

Obvestilo o spremembi firme druzbe objavljeno 14.8.2014

Osnutek cistopisa poslovnika o delu Skupscine Grand hotel Union d.d., 26.6.2014

Osnutek cistopisa statuta, 26.6.2014

Polletno nerevidirano porocilo o poslovanju druzbe in skupine UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 29.8.2014

Predstavitev Jenko_8.7.2014

Predstavitev Krivc_8.7.2014

Sklic. 26. seje skupscine Grand hotel Union d.d. objavljeno 16.4.2014

Sklic 27. seje skupscine Grand hotel Union d.d., 26.6.2014

Vmesno porocilo poslovodstva druzbe Grand hotel Union d.d. za obdobje 1.1.2014 do 16.5.2014 objavljeno dne 16.5.2014

Vmesno porocilo poslovodstva objavljeno dne 7.2.2014

Vmesno porocilo poslovodstva objavljeno dne 18.11.2014

Zahteva za dodatno dopolnitev dnevnega reda 27. skupscine Grand hotel Union d.d, 8.7.2014

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 26. skupscine Grand hotel Union d.d. 1, 25.4.2014

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 26. skupscine Grand hotel Union d.d. 2, 25.4.2014

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 27. skupscine Grand hotel Union d.d, 8.7.2014

Zahteva za sklic skupscine objavljeno 16.4.2014

Zivljenjepis Jenko, objavljeno 8.7.2014

Zivljenjepis Krivc, objavljeno 8.7.2014

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 81. seji nadzornega sveta Grand hotel Union d.d. z dne 7.5.2014

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 82. in 83. seji nadzornega sveta Grand hotela Union d.d.objavljeno dne 26.6.2014

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 84. in 85. seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 16.9.2014

Revidirano letno porocilo druzbe in skupine Union hoteli za leto 2014

Revidirano letno procilo druzbe in skupine Grand hotel Union za leto 2013 objavljeno dne 30 4 2014

Dodatni tocki dnevnega reda in cistopis dnevnega reda 25. seje skupscine GHU d.d. objavljeno dne 29.7.2013

Gradivo za 24. skupscino Grand hotel Union d.d. objavljeno dne 21.5.2013

Gradivo za 25. skupscino Grand hotel Union d.d. objavljeno dne 19.7.2013

Informacije o pravicah delnicarjev objavljeno dne 19.7.2013

Informacije o pravicah delnicarjev objavljeno dne 21.5.2013

Nasprotni predlog k 7. tocki 25. seje skupscine delniske druzbe Grand hotel Union d.d. objavljeno dne 29.7.2013

Nasprotni predlog k 7. tocki 25. seje skupscine delniske druzbe Grand hotel Union d.d. objavljeno dne 29.7.2013

Nerevidirani nekonsolidirani racunovodski izkazi za leto 2012

Notarski zapisnik poteka in sklepov 24. skupscine druzbe Grand hotel Union d.d. objavljeno dne 20.6.2013

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 61.seje NS objavljeno dne 16.03.2011

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 73. seji nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. objavljeno dne 7.2.2013

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 74. seji nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. objavljeno dne 14.3.2013

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 76. seji nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. objavljeno dne 9.9.2013

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 79. seji nadzornega sveta Grand Hotela Union d.d., 30.12.2013

Obvestilo o pomembnejsih sklepih sprejetih na 72. seji nadzornega sveta objavljeno dne 4.1.2013

Obvestilo o sklepih 25. skupscine delnicarjev objavljeno dne 23.8.2013

Osnutek cistopisa statuta objavljeno dne 19.7.2013

Osnutek cistopisa statuta objavljeno dne 21.5.2013

Polletno nerevidirano porocilo o poslovanju druzbe in skupine Grand hotel Union v obdobju januar junij 2013 objavljeno dne 30.8.2013

Revidirano letno porocilo druzbe in skupine Grand hotel Union za leto 2012 objavljeno dne 30.4.2013

Sklic 24. seje skupscine Grand hotel Union d.d. objavljeno dne 21.5.2013

Sklic 25. seje skupscine delniske druzbe Grand Hotel Union d.d. objavljeno dne 19.7.2013

Usmeritve korporativnega upravljanja druzbe Grand hotel Union dd objavljeno dne 30 5 2013

Vmesno porocilo poslovodstva objavljeno dne 18.11.2013

Dodatna tocka dnevnega reda in cistopis dnevnega reda 22. skupscine Grand hotela Union d.d. objavljeno dne 04.06.2012

Gradivo za 22. skupscino Grand hotela Union d.d. objavljeno dne 21.5.2012

Grand hotel Union d.d. obvestilo o prodaji nepremicnine objavljeno dne 23.11.2012

Informacije o pravicah delnicarjev objavljeno dne 21.5.2012

Letni dokument Grand hotela Union d.d. objavljen dne 8.5.2012

Nerevidirani nekonsolidirani racunovodski izkazi za leto 2011 objavljeni dne 02.04.2012

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 68. seje nadzornega sveta objavljeno dne 21.3.2012

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 69. seje nadzornega sveta objavljeno dne 15.6.2012

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 70. seje nadzornega sveta objavljeno dne 28.8.2012

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 71 seje nadzornega sveta objavljeno dne 14 11 2012

Obvestilo o predlozitvi pogodbe o pripojitvi registrskemu organu objavljeno dne 5.10.2012

Obvestilo o predlozitvi predloga za vpis pripojitve v sodni register objavljeno dne 11.12.2012

Obvestilo o sklepih 21. skupscine delnicarjev objavljeno dne 12.1.2012

Obvestilo o sklepih 21. skupscine delnicarjev objavljeno dne 12.1.2012

Obvestilo o sklepih 23. skupscine delnicarjev objavljeno dne 9.11.2012

Obvestilo o vpisu pripojitve v sodni register objavljeno dne 18.12.2012

Obvestilo o vpisu sklepa v sodni register objavljeno dne 25.9.2012

Obvestilo poslovnim partnerjem Leva domaci GHU 18122012

Osnutek cistopisa Statuta objavljen dne 4.6.2012

Osnutek cistopisa Statuta objavljen dne 21.5.2012

Polletno nerevidirano porocilo o poslovanju duzbe in skupine Grand hotel Union obdobje januar junij 2012 objavljeno dne 4.9.2012

Porocilo nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. o pregledu pripojitve objavljeno dne 11.10.2012

Revidirano letno porocilo druzbe in skupine Grand hotel Union za leto 2011 objavljeno dne 26.4.2012

Revidirano Letno porocilo druzbe in skupine Grand hotel Union za leto 2011 s Porocilom nadzornega sveta o nacinu in obsegu preverjanja vodenja druzbe med poslovnim letom 2011 21.5.2012

Sklenitev pogodbe o pripojitvi objavljeno dne 5.10.2012

Sklep o vpisu sprememb v sodni register objavljeno dne 23.4.2012

Sklic 22 seje skupscine Grand hotela Union d d objavljen dne 21 5 2012

Sklic 23. seje skupscine delniske druzbe Grand hotel Union d.d. objavljeno dne 05.10.2012

Statut delniske druzbe Grand hotel Union d.d. objavljeno dne 23.4.2012

Vmesno porocilo poslovodstva objavljeno dne 20.11.2012

Vmesno porocilo poslovodstva objavljeno dne 22.5.2012

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 21.seje skupscine Grand hotela Union d.d. objavljeno dne 20.12.2012

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 22.seje skupscine Grand hotela Union d.d. objavljeno dne 30.5.2012

Zahteva za sklic skupscine druzbe Hotel Lev d.d. objavljeno dne 6.7.2012

Dodatna tocka dnevnega reda in cistopis dnevnega reda 21. skupscine Grand hotela Union d.d. objavljeno dne 23.12.2011

Gradivo za 20. skupscino Grand hotela Union d.d. objavljeno dne 23.05.2011

Gradivo za 21. skupscino Grand hotela Union d.d. objavljeno dne 9.12.2011

Informacije o pravicah delnicarjev objavljeno dne 9.12.2011

Letni dokument Grand hotela Union d.d. objavljen dne 09.05.2011

Nerevidirani nekonsolidirani racunovodski izkazi Grand hotela Union d.d. za leto 2010 objavljeni dne 31.3.2011

Obvestilo o izplacilu sredstev za projekt Povecanje in posodobitev kapacitet Grand hotela Union objavljeno dne 22.7.2011

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 61.seje NS objavljeno dne 16.03.2011

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 62.seje NS objavljeno dne 15.4.2011

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 63.seje nadzornega sveta objavljeno dne 23.05.2011

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 64. seje nadzornega sveta objavljeno dne 18.10.2011

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 65. seje nadzornega sveta objavljeno dne 09.11.2011

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 66. seje nadzornega sveta objavljeno dne 9.12.2011

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 67 seje nadzornega sveta objavljeno dne 30. 12. 2011

Obvestilo o sklepih 20. skupscine delnicarjev objavljeno dne 24.6.2011

Obvestilo o spremembi kontaktne osebe v zvezi z izvajanjem projekta Povecanje in posodobitev kapacitet Grand hotela Union objavljeno dne 23.12.2011

Polletno nerevidirano porocilo o poslovanju druzbe in skupine Grand hotel Union obdobje januar junij 2011 objavljeno dne31.08.2011

Revidirano Letno porocilo druzbe in skupine Grand hotel union za leto 2010 objavljeno dne 29.04.2011

Revidirano Letno porocilo druzbe in skupine Grand hotel Union za leto 2010 s Porocilom nadzornega sveta o delovanju ter spremljanju poslovanja v letu 2010 objavljeno dne 23.05.2011

Sklic 20. seje skupscine delniske druzbe Grand hotel Union d.d. objavljeno dne 23.05.2011

Sklic 21. seje skupscine Grand hotela Union d.d. objavljen dne 9.12.2011

Vabilo na novinarsko konferenco ob zakljucku investicije Grand Hotel Union objavljeno 13.12.2011

Vmesno porocilo poslovodstva objavljeno dne 19.5.2011

Vmesno porocilo poslovodstva objavljeno dne 21.11.2011

Obvestilo o pomembnih delezih objavljeno dne 20.12.2011

Gradivo za 19. skupscino Grand hotel Union d.d. objavljeno dne 17.5.2010

Letni dokument Grand hotela Union d.d. objavljeno dne 10.5.2010

Letno poroclo druzbe in skupine Grand hotel Union za leto 2009 objava internetna-stran, 30.4.2010

Nerevidirani nekonsolidirani racunovodski izkazi Grand hotela Union d.d. za leto 2009 objavljeni dne 31.3.2010

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 57.seje NS objavljeno dne 26.2.2010

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 58.seje NS objavljeno dne 17.5.2010

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 59.seje NS objavljeno dne 15.11.2010

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 60.seje NS objavljeno dne 16.12.2010

Obvestilo o sklepih 19. skupscine delnicarjev objavljeno dne 18.6.2010

Osnutek cistopisa Statuta Grand hotela Union objavljeno dne 17.5.2010

Revidirano Letno porocilo druzbe in skupine Grand hotel Union za leto 2009 s Porocilom nadzornega sveta o delovanju ter spremljanju poslovanja objavljeno 17.5.2010

Vmesno porocilo poslovodstva 1.1. 30.9.2010 objavljeno dne 19.11.2010

Vmesno porocilo poslovodstva 1.1. 31.3.2010 objavljeno dne 17.5.2010

Sklic 19. seje skupscine delniske druzbe Grand hotel Union d.d. objavljeno dne 17.5.2010

55 seja nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. objavljeno-dne 24.11.2009

Obvestila union slo 63

Obvestila union slo 65

Obvestila union slo 67

Obvestila union slo 69

Obvestila union slo 70 2009

Obvestila union slo 71 2009

Obvestila union slo 71, avg 2009

Obvestilo o 56. seji nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. objavljeno dne 15.12.2009

Vmesno porocilo poslovodstva 1.1.30.9.2009, objavljeno 20.11.2009

Vmesno porocilo poslovodstva 1.1. 30.9.2009

Obvestila Union Slo 49

Obvestila Union Slo 50

Obvestila Union Slo 51 2008

Obvestila Union Slo 52

Obvestila Union Slo 54 2008

Obvestila Union Slo 54 52008

Obvestila Union Slo 56 2008

Obvestila Union Slo 57

Obvestila Union Slo 58

Obvestila Union Slo 59

Obvestila Union Slo 60

Obvestila Union Slo 61

Obvestila Union Slo 62

Obvestila Union Slo 64