Če si želite izvedeti več

KONFERENČNI CENTER UNION HOTELS COLLECTION JE GOSTIL VEČINO DOGODKOV MED PREDSEDOVANJEM SLOVENIJE EU21 V LJUBLJANI

V času slovenskega predsedovanja Svetu EU21 so številne pomembne državne delegacije in ugledni gostje bivali v hotelih skupine Union Hotels Collection, pripradajoči konferenčni center pa je bil glavno prizorišče dogodkov, ki so potekali v Ljubljani. Ugledne goste smo gostili v treh hotelih, ki so del skupine Union Hotels Collection - Grand Hotel Union, uHotel in Hotel Lev, ki se vsi nahajajo v centru mesta.

Republika Slovenija je 1. julija 2021 prevzela predsedovanje Svetu EU21, tej pomembni evropski zakonodajni instituciji, ki jo sestavlja 27 držav članic Evropske unije. V času predsedovanja se je večina dogodkov odvijala na Posestvu Brdo, glavno prizorišče srečanj, ki so potekala v Ljubljani, pa so bila v hotelih skupine Union Hotels Collection. Med njimi so bila formalna in neformalna srečanja predsednikov držav, vladna in ministrska srečanja ter konference ter strokovna srečanja na nižjih ravneh.

Ena najpomembnejših prednosti je vsekakor centralna lokacija hotelov Union Hotels Collection in možnost zapiranja Miklošičeve ulice, kjer se nahajata Grand hotel Union in uHotel. Tako se je mogoče izogniti prometnim zastojem v primerih, ko prispe daljša kolona vozil in tudi zaščita je lažja. Pomemben vidik izbora je bila tudi velikost razpoložljivih dvoran in število hotelskih sob, ki jih hotela nudita. Kongresni center Union Hotels Collection namreč obsega več kot 20 dvoran, z največjo in impresivno Unionsko dvorano, ki lahko sprejme tudi do 800 gostov. Vsi trije hoteli skupaj ponujajo kar 555 hotelskih sob, tako da so lahko velike delegacije bivale v istem hotelu.

Postopek rezervacije vseh dogodkov s strani ministerstev in protokolarne ekipe z našo prodajno ekipo, je trajal več kot eno leto. Potrebno je bilo namreč upoštevati želje posameznega gostitelja, zmogljivosti hotela, predvsem pa zahtevo, da vse goste istega dogodka ali vsaj čim več njih, namestimo v istem hotelu. Eden pomembnejših kriterijev, ki jih je bilo treba upoštevati pri organizaciji bivanja za vse delegacije držav, je bila varnost. Vsi ministri morajo biti posebej varovani, pomembno pa je tudi, da se posamezne delegacije razporedijo tako, da se gostje lahko namestijo ločeno od drugih.

Ekipa Union Hotels Collection je že imela dragocene izkušnje iz leta 2008, ko smo gostili tuje delegacije ob prvem predsedovanju Slovenije Svetu EU. Tako smo bili pripravljeni na protokolarne dogodke, ki imajo strogo določena pravila in zahtevajo popoln servis. Upoštovali smo varnostne postopke za delegacije in visoke predstavnike držav ter zagotavljala hiter prehod vseh gostov in navzočih.

V šestih mesecih slovenskega predsedovanja Svetu EU21 smo organizirali in pripravili 32 dogodkov, od tega 19 dogodkov na ministrski ravni, gostili 369 tujih delegacij in 1871 gostov. Glede na bogate izkušnje in usklajenost ekipe Union Hotels Collection pri organizaciji dogodkov na visoki ravni in gostovanju delegacij, smo zlahka izpolnila njihova visoka pričakovanja.

UNION HOTELS COLLECTION IN SLOVENSKO PREDSEDSEDOVANJE SVETU EU21 V ŠTEVILKAH

Število dogodkov 32
Število ministrskih srečanj 19
Število dogodkov z visoko stopnjo varnosti 3
Število tujih delegacij     369
Število gostov v hotelih 1871
Število prenočitev     2827
Kosila 885
Večerje                         1263
Sladice     1898