Book Now

PODROBNOSTI O LETU 2022 LETNE POSLOVNE OPOMBE

POPOLNA TRANSPARENTNOST

Spodaj si lahko ogledate naše poslovne dokumente in obvestila.

Notarski zapisnik 40. skupščine družbe Union Hotels Collection d.d._Objavljeno dne 18.7.2022

POROČILO O PREJEMKIH ORGANOV VODENJA IN NADZORA v družbi UNION HOTELS COLLECTION, d.d._OBJAVLJENO DNE 13. 7. 2022

Finančni koledar GHUG 2022_objavljeno dne 17.6.2022

UHC_Pooblastilo za zastopanje na skupščini_objavljeno dne 16.6.2022

UHC_Prijava na skupščino_objavljeno dne 16.6.2022

Predlog Sporazuma o predčasnem prenehanju Najemne pogodbe_objavljeno dne 16.6.2022

UHC_izčrpne informacije za delničarje_objavljeno dne 16.6.2022

Obrazložitev predlogov sklepov 40. skupščine UHC_objavljeno dne 16.6.2022

Sklic 40. skupščine UHC_objavljeno dne 16.6.2022

Objava informacije o spremembi pomembnih deležev_objavljeno dne 24.5.2022

Obveščanje o spremembi pomembnih deležev_Axor holding_objavljeno dne 24.5.2022

Obveščanje o spremembi pomembnih deležev_Kapitalska družba_objavljeno dne 24.5.2022

Finančni koledar GHUR 2022_Objavljeno dne 25. 4. 2022

IZJAVA O SKLADNOSTI Z DOLOČBAMI KODEKSA UPRAVLJANJA 2021_Objavljeno dne 25. 4. 2022

Letno poročilo UHC_2021_Objavljeno dne 25. 4. 2022

Politika in praksa prejemkov_UHC_objavljeno dne 21. 2. 2022

Notarski zapisnik 39. skupščine družbe Union Hotels Collection d.d._Objavljeno dne 18. 2. 2022

Obrazložitev predlogov sklepov 39. skupščine UHC_objavljeno 14. 1. 2022

Politika in praksa prejemkov_UHC_objavljeno 14. 1. 2022

Sklic 39. skupščine UHC_objavljeno 14. 1. 2022

UHC_izčrpne informacije za delničarje_objavljeno 14. 1. 2022

UHC_Pooblastilo za zastopanje na skupščini_objavljeno 14. 1. 2022

UHC_Prijava na skupščino_objavljeno 14. 1. 2022