Book Now

PODROBNOSTI O LETU 2021 LETNE POSLOVNE OPOMBE

POPOLNA TRANSPARENTNOST

Spodaj si lahko ogledate naše poslovne dokumente in obvestila.

FINANČNI KOLEDAR DRUŽBE UNION HOTELS COLLECTION D.D. V LETU 2022_Objavljeno dne 31.12.2021

Obvestilo_objavljeno dne 26.10.2021

Polletno poročilo o poslovanju družbe UNION HOTELS COLLECTION d.d. 2021_objavljeno dne 30.9.2021

Zapisnik 38. skupščine_objavljeno dne 1.9.2021

Sklic 38. skupščine Union Hotels Collection d.d._objavljeno dne 30.07.2021

Obrazložitev predlogov sklepov za 38. skupščino delničarjev družbe UHC d.d._objavljeno dne 30.07.2021

Informacije za delničarje za 38. skupščino delničarjev družbe UHC d.d._objavljeno dne 30.07.2021

Prijava na 38. skupščino delničarjev družbe UHC d.d._objavljeno dne 30.07.2021

Pooblastilo za zastopanje na 38. skupščini delničarjev družbe UHC d.d._objavljeno dne 30.07.2021

REVIDIRANO LETNO POROČILO DRUŽBE IN SKUPINE UNION HOTELI ZA POSLOVNO LETO 2020 OBJAVLJENO DNE 31.05.2021

Izjava o skladnosti z določbami Kodeska upravljanja javnih delniških družb_objavljeno dne 4.5.2021

Obvestilo o vpisu oddelitve v sodni register_objavljeno dne 3.5.2021

Obvestilo_Nerevidirano letno poročilo družbe in skupine Union hoteli za poslovno leto 2020_objavljeno dne 30.4.2021

Nerevidirano letno poročilo družbe in skupine Union hoteli za poslovno leto 2020_objavljeno dne 30.4.2021

Obvestilo o pomembnih sklepih, ki so bili sprejeti na 43. seji upravnega odbora družbe UNION HOTELI d.d _objavljeno 23.04.2021

Sporočilo za javnost_Objavljeno dne 23.3.2021

Zapisnik 37. skupščine_Objavljeno dne 23.3.2021

Obvestilo o sklepih 37. skupščine delničarjev_Objavljeno dne 23.3.2021

Obvestilo o spremembi finančnega koledarja GHUG 2021

Sprememba finančnega koledarja GHUG 2021

Informacije o pravicah delničarjev_37. skupščina_objavljeno dne 19.2.2021

Obrazec_pooblastilo za uresničevanje glasovalne pravice na 37. skupščini družbe_objavljeno dne 19.2.2021

Gradivo za 37. skupščino_objavljeno dne 19.2.2021

SKLIC 37. SEJE SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE UNION HOTELI D.D._OBJAVLJENO DNE 19.2.2021