Book Now

PODROBNOSTI O LETU 2020 LETNE POSLOVNE OPOMBE

POPOLNA TRANSPARENTNOST

Spodaj si lahko ogledate naše poslovne dokumente in obvestila.

Finančni koledar družbe Union hoteli d.d. 2021_objavljeno dne 23.12.2020

Objava prospekta za uvrstitev obveznic v trgovanje_objavljeno dne 3.11.2020

Prospekt za uvrstitev obveznic v trgovanje_objavljeno dne 3.11.2020

Polletno nerevidirano poročilo o poslovanju družbe in skupine UNION HOTELI za obdobje januar - junij 2020_OBJAVLJENO DNE 30.9.2020

Notarski zapis poteka in sklepov 36. skupščine družbe Union hoteli d.d.

Sklic 36. skupščine_dnevni red_objavljeno dne 31.7.2020

Obrazec_pooblastilo za uresničevanje glasovalne pravice na 36. skupščini družbe_objavljeno dne 31.7.2020

Informacije o pravicah delničarjev_36. skupščina_objavljeno dne 31.7.2020

Gradivo za 36. skupščino_objavljeno dne 31.7.2020

Sklic 36. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d._objavljeno dne 31.7.2020

Pomembnejše informacije s seje upravnega odbora_Union hoteli d.d._Objavljeno dne 4.7.2020

Obvestilo o zaključku izdaje obveznic GHU1_Union hoteli d.d._objavljeno dne 24.06.2020

Začetek ponudbe obveznic družbe Union hoteli d.d._Objavljeno dne 12.06.2020

Predstavitev obveznic za vlagatelje družbe Union hoteli d.d._objavljeno dne 03.06.2020

Izjava o skladnosti z določbami Kodeska upravljanja javnih delniških družb objavljeno dne 01.06.2020

Revidirano Letno poročilo družbe in Skupine Union hoteli za poslovno leto 2019 objavljeno dne 31.05.2020

Obvestilo o nameravani izdaji obveznice družbe Union hoteli d.d._objavljeno dne 20.05.2020

Finančni koledar pomembnejših objav družbe Union hoteli d.d. v letu 2020 - sprememba_objavljeno dne 28.04.2020

Ocena poslovanja Skupine Union Hoteli za leto 2019_objavljeno dne 28.04.2020

Izjava za javnost: Odziv skupine Union Hotels Collection na pojav korona virusa objavljeno dne 13.03.2020

Obvestilo o pomembnih sklepih, ki so bili sprejeti na 27. seji upravnega odbora UNION HOTELI d.d _objavljeno 04.03.2020

Pridobivanje lastnih delnic Union hoteli d.d., objavljeno dne 24.01.2020

Odprodaja hotelskega inventarja I nadstropje Grand hotel Union, objavljeno dne 21.01.2020