Book Now

PODROBNOSTI O LETU 2019 LETNE POSLOVNE OPOMBE

POPOLNA TRANSPARENTNOST

Spodaj si lahko ogledate naše poslovne dokumente in obvestila

Finančni koledar družbe Union hoteli d.d. za leto 2020_objavljeno dne 24.12.2019

Obvestilo o pomembnih sklepih 26.seje upravnega odbora Union hoteli d.d_objavljeno dne 24.12.2019

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico_objavljeno_01.10.2019

Polletno poročilo o poslovanju družbe in skupine UNION HOTELI za obdobje januar - junij 2019 objavljeno 30.9.2019

Obvestilo SEONet_polletno nerevidrano poročilo družbe in skupine UNION HOTELI_objavljeno_30.09.2019

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico_objavljeno_03.09.2019

Pridobivanje lastnih delnic_objavljeno_02.09.2019

Notarski zapis poteka in sklepov 35. skupscine delnicarjev Union hoteli d.d._objavljeno dne 30.08.2019

Pridobivanje lastnih delnic_SEONet objava_9.8.2019

Sprememba skupnega števila delic z glasovalno pravico_objavljeno_02.08.2019

Sklic 35. skupščine družbe UNION HOTELI d.d. 30.07.2019

SEONet objava_sklic 35. skupščine družbe Union hoteli d.d._30.07.2019

Obrazec_pooblastilo za uresničevanje glasovalne pravice na 35. skupščini družbe 30.07.2019

Informacije o pravicah delničarjev_35. skupščina 30.07.2019

Gradivo za 35. skupščino družbe UNION HOTELI d.d. 30.07.2019

Pridobivanje lastnih delnic_SEONet objava_29072019

Pridobivanje lastnih delnic SEONet objava 23.07.2019

SPREMEMBA SKUPNEGA STEVILA DELNIC Z GLASOVALNO PRAVICO OBJAVLJENO 04012019

FINANƑNI KOLEDAR DRUºBE UNION HOTELI D.D. ZA LETO 2019, OBJAVLJEN 28.01.2019

OBVESTILO O POMEMBNIH SKLEPIH 22.SEJE UO_OBJAVLJENO SEONET_30.4.2019

OBVETSILO O PRIDOBIVANJU LASTNIH DELNIC, OBJAVLJENO 19.06.2019

OBVESTILO_ LETNO POROƑILO 2018 DRUºBA IN SKUPINA UH_OBJAVLJENO SEONET_30.4.2019

REVIDIRANO LETNO POROƑILO DRUºBE IN SKUPINE UNION HOTELI ZA LETO 2018

SPREMEMBA SKUPNEGA STEVILA DELNIC Z GLASOVALNO PRAVICO, OBJAVLJENO 3.7.2019

SPREMEMBA SKUPNEGA ΤTEVILA DELNIC Z GLASOVALNO PRAVICO_OBJAVLJENO_05032019

UH_GHUG_PRIDOBIVANJE DELNIC_OBJAVLJENO_SEONET_07022019