Book Now

PODROBNOSTI O LETU 2018 LETNE POSLOVNE OPOMBE

POPOLNA TRANSPARENTNOST

Spodaj si lahko ogledate naše poslovne dokumente in obvestila.

01 SKLIC 33. SKUPSCINE UNION HOTELI D.D. OBJAVLJENO DNE 27.07.2018

02 GRADIVO ZA 33. SKUPSCINO UNION HOTELI D.D. OBJAVLJENO DNE 27.07.2018

03 INFORMACIJE O PRAVICAH DELNICARJEV 33. SKUPSCINA OBJAVLJENO DNE 27.07.2018

05 REVIDIRANO LETNO POROCILO DRUZBE IN SKUPINE UNION HOTELI ZA LETO 2017 OBJAVLJENO DNE 27.07.2018

GRADIVO ZA 34. SKUPSCINO UNION HOTELI D.D. OBJAVLJENO 29.11.2018

INFORMACIJE O PRAVICAH DELNICARJEV 34. SKUPSCINA OBJAVLJENO 29.11.2018

NOTARSKI ZAPIS POTEKA IN SKLEPOV 33.SKUPSCINE DELNICARJEV UNION HOTELI D.D OBJAVLJENO DNE 31.08.2018

NOTARSKI ZAPIS POTEKA IN SKLEPOV 34. SKUPSCINE DELNICARJEV UNION HOTELI D.D. OBJAVLJENO 31.12.2018

OBVESTILO DELNICARJEM SPREMEMBA PROGRAMA ODKUPA LASTNIH DELNIC OBJAVLJENO 25.9.2018

OBVESTILO O NAKUPU LASTNIH DELNIC OBJAVLJENO DNE 17.7.2018

OBVESTILO O POMEMBNIH SKLEPIH 9.SEJA UPRAVNEGA ODBORA OBJAVLJENO DNE 26.04.2018

OBVESTILO O POMEMBNIH SKLEPIH 10.SEJA UPRAVNEGA ODBORA OBJAVLJENO DNE 26.04.2018

OBVESTILO O POMEMBNIH SKLEPIH 18. SEJE UO OBJAVA SEONET DNE 24.10.2018

OBVESTILO O POMEMBNIH SKLEPIH KI SO BILI SPREJETI NA 5. SEJI UPRAVNEGA ODBORA UNION HOTELI D.D.OBJAVLJENO DNE 12.1.2018

OBVESTILO O POMEMBNIH SKLEPIH KI SO BILI SPREJETI NA 6. SEJI UPRAVNEGA ODBORA UNION HOTELI D.D. OBJAVLJENO DNE 20.02.2018

OBVESTILO O SKLEPIH 33. SKUPSCINE DELNICARJEV UNION HOTELI D.D. OBJAVLJENO DNE 31.08.2018

OBVESTILO O SKLEPIH 34. SKUPSCINE DELNICARJEV UNION HOTELI D.D. OBJAVLJENO 31.12.2018

OBVESTILO SEONET POLLETNO NEREVIDIRANO POROCILO UNION HOTELI OBJAVLJENO 28.09.2018

ODPRODAJA HOTELSKEGA INVENTARJA HOTEL LEV RAZPIS OBJAVA DNE 8.11.2018

ODPRODAJA HOTELSKEGA INVENTARJA III NADSTROPJE HOTEL LEV OBJAVLJENO DNE 20.11.2018

POLLETNO POROCILO O POSLOVANJU DRUZBE IN SKUPINE UNION HOTELI ZA OBDOBJE JANUAR JUNIJ 2018 OBJAVLJENO 28.09.2018

PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC OBJAVA SEONET 10102018

PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC OBJAVA SEONET 16102018

PROGRAM ODKUPA LASTNIH DELNIC DRUZBE UNION HOTELI D.D.Z DNE 25.9.2018 OBJAVLJENO 25.09.2018

REVIDIRANO LETNO POROCILO DRUZBE IN SKUPINE UNION HOTELI ZA LETO 2017 OBJAVLJENO DNE 26.4.2018

SKLIC 34. SKUPSCINE UNION HOTELI D.D. OBJAVLJENO 29.11.2018

SKUPNO STEVILO DELNIC Z GLASOVALNO PRAVICO OBJAVLJENO DNE 8.1.2018

SPREMEMBA SKUPNEGA STEVILA DELNIC Z GLASOVALNO PRAVICO OBJAVLJENO 1.8.2018

SPREMEMBA SKUPNEGA STEVILA DELNIC Z GLASOVALNO PRAVICO OBJAVLJENO DNE 5.11.2018

UH GHUG PRIDOBIVANJE DELNIC OBJAVLJENO 3.12.2018

UH GHUG PRIDOBIVANJE DELNIC OBJAVLJENO SEONET 17122018

UH GHUG SPREMEMBA SKUPNEGA STEVILA DELNIC MESECNO POROCILO OBJAVLJENO 3.12.2018

UH SEONET OBJAVA IZPLACILO NAGRADE ZA POSLOVNO USPESNOST OBJAVLJENO 20122018

UNION HOTELI AAA CERTIFIKAT OBJAVLJENO DNE 9.2.2018