Book Now

PODROBNOSTI O LETU 2014 LETNE POSLOVNE OPOMBE

POPOLNA TRANSPARENTNOST

Spodaj si lahko ogledate naše poslovne dokumente in obvestila.

Dodatne tocke dnevnega reda in cistopis dnevnega reda 26. skupscine Grand hotel Union d.d., 25.4.2014

Dodatne tocke dnevnega reda in cistopis dnevnega reda 27. skupscine Grand hotel Union d.d., 8.7.2014

Gradivo za 26. skupscino Grand hotel Union d.d. objavljeno 16.4.2014

Gradivo za 27. skupscino Grand hotel Union d.d., 26.6.2014

Informacije o pravicah delnicarjev 26. skupscina objavljeno 16.4.2014

Informacije o pravicah delnicarjev 27. skupscina, 26.6.2014

Izjava Jenko, 8.7.2014

Izjava konflikt interesov nepristranskost 274 ZGD 1 Jenko, 8.7.2014

Izjava konflikt interesov nepristranskost 274 ZGD 1 Krivc, 8.7.2014

Izjava Krivc, 8.7.2014

Nerevidirani nekonsolidirani racunovodski izkazi za leto 2013 objavljeni dne 31.3.2

Obrazec pooblastila za uresnicevanje glasovalne pravice na 26. skupscini objavljeno 16.4.2014

Obrazec pooblastila za uresnicevanje glasovalne pravice na 27. skupscini, 26.6.2014

Obvestilo o napovedi odstopa predsednika in clana nadzornega sveta objavljeno dne 18.3.2014

Obvestilo o odstopu predsednika in clana nadzornega sveta objavljeno 26.3.2014

Obvestilo o pomembnejsih sklepih 84. seje nadzornega sveta druzbe UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 28.08.2014

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 80. seji NS Grand hotel Union d.d. z dne 27.2.2014

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 81. seji nadzornega sveta Grand hotel Union d.d. z dne 7.5.2014

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 82. in 83. seji nadzornega sveta Grand hotela Union d.d.objavljeno dne 26.6.2014

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 84. in 85. seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 16.9.2014

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 86. seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 8.10.2014

Obvestilo o pomembnejsih sklepih ki so bili sprejeti na 87. seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d. 4.12.2014

Obvestilo o realizirani 1. fazi projekta Nova poslovna strategija IP Central d.o.o. invalidom prijazni hotel objavljeno dne 3.2.2014

Obvestilo o sklepih 26. skupscine delnicarjev objavljeno dne 20.5.2014

Obvestilo o sklepih 27. skupscine delnicarjev objavljeno 29.7.2014

Obvestilo o spremembi firme druzbe objavljeno 14.8.2014

Osnutek cistopisa poslovnika o delu Skupscine Grand hotel Union d.d., 26.6.2014

Osnutek cistopisa statuta, 26.6.2014

Polletno nerevidirano porocilo o poslovanju druzbe in skupine UNION HOTELI d.d. objavljeno dne 29.8.2014

Predstavitev Jenko_8.7.2014

Predstavitev Krivc_8.7.2014

Revidirano Letno porocilo druzbe in skupine Grand hotel Union za leto 2013 s prilogo objavljeno dne 26.6.2

Revidirano letno porocilo druzbe in skupine Union hoteli za leto 2014

Revidirano letno procilo druzbe in skupine Grand hotel Union za leto 2013 objavljeno dne 30 4 2014

Sklic. 26. seje skupscine Grand hotel Union d.d. objavljeno 16.4.2014

Sklic 27. seje skupscine Grand hotel Union d.d., 26.6.2014

SPOROCILO O IZPLACILU DIVIDEND, objavljeno 4.12.2014

Vmesno porocilo poslovodstva druzbe Grand hotel Union d.d. za obdobje 1.1.2014 do 16.5.2014 objavljeno dne 16.5.2014

Vmesno porocilo poslovodstva objavljeno dne 7.2.2014

Vmesno porocilo poslovodstva objavljeno dne 18.11.2014

Zahteva za dodatno dopolnitev dnevnega reda 27. skupscine Grand hotel Union d.d, 8.7.2014

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 26. skupscine Grand hotel Union d.d. 1, 25.4.2014

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 26. skupscine Grand hotel Union d.d. 2, 25.4.2014

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 27. skupscine Grand hotel Union d.d, 8.7.2014

Zahteva za sklic skupscine objavljeno 16.4.2014

Zivljenjepis Jenko, objavljeno 8.7.2014

Zivljenjepis Krivc, objavljeno 8.7.2014