Book Now

PODROBNOSTI O LETU 2011 LETNE POSLOVNE OPOMBE

POPOLNA TRANSPARENTNOST

Spodaj si lahko ogledate naše poslovne dokumente in obvestila.

Dodatna tocka dnevnega reda in cistopis dnevnega reda 21. skupscine Grand hotela Union d.d. objavljeno dne 23.12.2011

Informacije o pravicah delnicarjev objavljeno dne 9.12.2011

Obrazec pooblastila za uresnicevanje glasovalne pravice na 21. skupscini objavljen dne 9.12.2011

Revidirano Letno porocilo druzbe in skupine Grand hotel Union za leto 2010 s Porocilom nadzornega sveta o delovanju ter spremljanju poslovanja v letu 2010 objavljeno dne 23.05.2011

Sklic 20. seje skupscine delniske druzbe Grand hotel Union d.d. objavljeno dne 23.05.2011