Book Now

DETAILS OF 2010 BUSINESS DOCUMENTS

POPOLNA TRANSPARENTNOST

Spodaj si lahko ogledate naše poslovne dokumente in obvestila.

Letno poroclo druzbe in skupine Grand hotel Union za leto 2009 objava internetna stran, 30.4.2010

Osnutek cistopisa Statuta Grand hotela Union objavljeno dne 17.5.2010

Revidirano Letno porocilo druzbe in skupine Grand hotel Union za leto 2009 s Porocilom nadzornega sveta o delovanju ter spremljanju poslovanja objavljeno 17.5.2010

Sklic 19. seje skupscine delniske druzbe Grand hotel Union d.d. objavljeno dne 17.5.2010